2013. október 11., péntek

CONCURS / Premiul Íriszház (Casa Iris) IV. – Concurs Outsider Art 2013

Fundaţia Creştina Diakonia din Sfântu Gheorghe a înfiinţat în 2010 Premiul Íriszház (Casa Iris) pentru promovarea artei si a lucrărilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din România. Premiul a fost acordat pentru prima dată pe 7 decembrie 2010 cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap.
Fundaţia Creştina Diakonia va acorda in 2013 pentru a patra oară premiul Casa Iris pentru cea mai bună lucrare. Bazându-ne pe experienţele din anii precedenti, am introdus următoarele reguli de participare:
1.     Candidatul trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani.
2.     Candidatul este o persoană cu dizabilităţi mintale, fapt care poate fi dovedit printr-un certificat medical.
3.     Participare se face pe baza a trei lucrări din care două au teme legate: (Stilul este liber, pentru că prin stil putem aprecia talentul tău).
I.              Portret (poate fi şi autoportret)
II.             Peisaj, fragment de oraş, sat sau stradă, sau natură moartă.
III.            Temă la liberă alegere.
OBSERVAŢIE: Cei care candidează cu mică plastică, vor trimite doar o singură lucrare şi fotografii despre alte două lucrări. Tema este liberă.
Lucrările de concurs trebuie să respecte următoarele reguli:
a.     Format: min. A4;
b.    Lucrarea să fie pe pânză, hârtie sau carton;
c.     Material: cu aquarel, acril, creioane colorate, pastel, ulei, cretă de ulei sau tuş. Sculpturile pot fi din lemn, piatră, metal, lut sau gips. Mica plastica nu poate fi obiect de folosinţă, de exemplu candelabru, scrumieră, etc.
d.    Lucrările de concurs trebuie să fie TERMINATE!
e.     Lucrarea nu a mai fost prezentată in public.
4.     Lucrările premiate vor intra în patrimonul Fundaţiei Creştine Diakonia din Sfântu Gheorghe.
5.     Lucrările vor fi trimise împreună cu formularul de înscriere care poate fi accesat pe blogul nostru sau pe pagina de facebook la adresa de mai jos.
Lucrările de concurs vor fi evaluate de către un juriu profesionist. Preşedintele juriului este dl. Richard Bennaars directorul Galeriei de Outsider Art Herenplaats din Olanda. Toate lucările de concurs primite la timp vor fi expuse  în sălile de expoziţie din Casa Iris. Lucrările premiate vor apărea într-un catalog şi vor fi deasemenea ilustrate pe cărţi poştale. Valoarea premiului întâi este de 2000 RON. Premiul doi şi trei constau dintr-un pachet cu materiale creative. Lucrările însoţite de formularul de înscriere completat se trimit sau pot fi depuse până în data de 20 noiembrie 2013 (data preluării) la adresa de mai jos:
Íriszház
Sfântu Gheroghe, jud. Covasna
str.Lăcrămioarei nr.5
Pe pachet se indică: CONCURS
Deschiderea expoziţiei şi decernarea premiilor va avea la inceputul lunii decembrie în Casa Iris. Detalii suplimentare cât şi formularul de înscriere pot fi găsite pe site-ul iriszhaz.blogspot.com, pe facebook-Iriszhaz. De asemenea puteţi să contactaţi pe dl. director Péter Makkai la nr. de telefon:004-0267-315 560, mobil: 004-0724-000 467 sau_______________________________________________________________________

Doriţi să susţineţi acest premiu? Scrieţi intentia dvs. la adresa de mai sus iar noi vă contactăm pentru detalii. Vă mulţumim anticipat!" Lucrările noi nu sunt create de intelect, dar din joaca instinctului născută din nevoia interioară. Mintea noastră creativă se joacă cu lucrurile sale preferate."      (C. G. Jung)

 
Formular de înscriere*
Premiul Íriszház IV. – Concurs Outsider Art 2013.
 
 Numele şi prenumele

Data şi locul naşterii

Diagnosticul dizabilităţii

Numele instituţiei

Adresa instituţiei

Persoana de contact

Funcţia

Adresa

Nr. de telefon

Nr. mobil

Adresa de e-mail

Motivaţie:
Scrie in cîteva cuvinte de cînd
te ocupi de artă, ce înseamnă
pentru tine creaţia, care sînt
temele tale preferate, cu ce şi
unde preferi să creezi şi cît de
des ai oportunitatea de a crea (zilnic, săptămînal, lunar)?

Poate fi completat cu ajutorul tutorului, părintelui sau îngrijitorului.

*Formularul poate fi completat şi de către însoţitorul candidatului.

            Despre lucrările de concurs cu ajutorul unui fotograf profesionist vom face reproducţii digitale. Dorim ca din materialul concursurilor să publicăm un catalog şi alte materiale promoţionale. Te rugăm ca prin semnarea declaraţiei de mai jos să ne dai aprobarea scrisă că Casa Iris, Fundaţia Creştină Diaconia din Sfîntu Gheroghe primeşte drepturile depline asupra folosirii reproducţiilor digitale despre lucrările tale participante la concurs.
            Lucrările care nu au fost premiate, vor fi returnate dupa expirare expoziţiei, cel tîrziu în cursul lunii aprilie 2014.
            Îţi mulţumim şi îţi dorim mult suces! Fii prietenul nostru pe facebook / Iriszhaz să aflii toate detaliile concursului din timp.

                                                                        
Îţi dorim toate cele bune,

Makkai Péter
Director
                                                          


DECLARAŢIE

Subsemnatul ..........................................................................................., participant la concurusl Premiul Casa Iris III. declar că renunţ la toate drepturile de folosire a reproducţiilor digitale despre lucrările mele participante la Concursul Casa Iris Outsider Art 2012 în favoarea Fundaţiei Creştine Diaconia din Sfîntu Gheorghe Casa Iris. Totodată consemn că în cazul în care lucrarea mea va fi premiată, acea lucrare va intra în posesia Fundaţiei Creştine Diaconia, Casa Iris.Data.......................................................................
Locul........................................................................


Semnătura.............................................................................

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS / Íriszház-díj IV. - Outsider Art Pályázat 2013

A Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány 2010-ben létrehozta Romániában élő és alkotó, értelmi fogyatékkal élő, művészi tehetséggel megáldott személyek munkásságát értékelő és népszerűsítő Íriszház  díj-át. A díjat első alkalommal 2010. decemberében ítélték oda a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Világnapja alkalmából.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány 2013. decemberében negyedszerre fogja odaítélni a legjobb munkáért járó Íriszház díjat. Az elmúlt év tapasztalataiból tanulva a következő szabályokat állítottuk fel:
1.     A pályázó betöltötte 18. életévét.
2.     A pályázó értelmi fogyatékos, amit bizonyítania is kell.
3.     3 munkával kell pályázni, amiből kettő kötött témájú (Természetesen, a stílus szabad, hiszen ebben mutatkozik meg a tehetséged!):
I.              Arckép (lehet önarckép is).
II.             Tájkép, falu-, város vagy utcarészlet vagy csendélet.
III.            Szabadon választott téma.

MEGJEGYZÉS: a kisplasztikával pályázók egy pályázati munkával és két, más munkájukról készült fényképpel jelentkezhetnek. Nincs tematikai megkötöttség.

A pályázati munkák az alábbi minimális követelményeknek kell megfeleljenek:
a.     min. A4-es formátum;
b.    a hordozó lehet vászon, papír vagy karton;
c.     anyag lehet vízfesték, akrill, színesceruza, pasztell, olaj, olajkréta vagy tus;
a kisplasztika lehet fából, kőből, fémből, agyagból vagy gipszből faragott, formázott vagy öntött munka. (A kisplasztika nem lehet használati tárgy, pl. gyertya, képeslap, hamutartó, stb.)
d.    a pályázati munká(k)nak BEFEJEZETTNEK kell lenni.
e.     a munka még nem volt nyilvánosság előtt bemutatva.
4.     A nyertes pályamunkák a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány tulajdonába kerülnek.
5.     A pályázati munkákat az Íriszház weboldalán letölthető jelentkezési űrlap kíséretében kérjük elküldeni az alábbi postacímre.
A pályamunkákat avatott szakmai zsűri fogja elbírálni. A bizottság elnöke Richard Bennaars, a hollandiai Herenplaats Outsider Galéria és művészeti iskola igazgatója.
Minden, időben beérkezett munkát kiállítunk az Íriszház termeiben. A legjobb munkákból katalógus és képeslaptömb készül. A fődíj értéke 2000 ROL. A második és harmadik helyezett értékes kreatív ajándékcsomagban részesül. A pályamunkákat a kitöltött jelentkezési űrlap kíséretében 2013.  november 20.-ig (beérkezés időpontja) kell beküldeni az alábbi címre:

Íriszház
Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág utca 5
(Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str.Lăcrămioarei nr.5)
A küldményre tüntessék fel: PÁLYÁZAT

A kiállítás megnyitója és a díjátadó ünnepség 2013. december elején lesz az Íriszházban. A fejleményeket az iriszhaz.blogspot.com vagy a facebook/Iriszház oldalunkon lehet követni. Ugyanitt letölthető a jelentkezési űrlap. További kérdéssel forduljanak Makkai Péter igazgatóhoz, elérhetőségei:
telefon 004-0267-315 560, mobil: 004-0724-000 467 vagy e-mail iriszhaz@gmail.com.

Ön is szeretné támogatni a díjat? Írja meg szándékat a fenti címre, további részletekért felvesszük Önnel a kapcsolatot. Előre köszönjük!
___________________________________________________________________

"Az új alkotásokat nem az értelem hozza létre, hanem a belső késztetés szülte játékos ösztön. Alkotó tudatunk játszadozik kedves holmijaival."      (C. G. Jung)


Jelentkezési űrlap*
Íriszház-díj IV. – Outsider Art Pályázat 2013.
 
Név

Születési dátum és hely

Fogyaték megnevezése

Intézmény neve

Intézmény címe

Kapcsolattartó személy

Funkciója

Elérhetőségi cím
               
Telefonszám

Mobilszám

e-mailcím

Motiváció:
Fogalmazd meg pár mondatban, hogy mióta alkotsz, mit jelent számodra alkotni, mik a
kedvenc témáid, hol és mivel szeretsz leginkább alkotni és
hogy milyen gyakran (naponta,
hetente, havonta) van alkalmad alkotni?

A kitöltésben segithet szülő, hozzátartozó vagy gondozó.
*A gondozó által is kitölthető.
A munká(i)dról hivatásos fotográfus készít reprodukciót. Szándékunkban áll a pályázat anyagából katalógust és egyéb promóciós anyagot kiadni.
Kérünk, hogy a mellékelt nyilatkozat aláírott és visszapostázott példányával add beleegyezésedet a pályázati munkádról általunk készített reprodukció teljesjogú felhasználásához.
A nem nyertes munkákat a kiállítás lejárta után, legkésőbb jövő év április hónap folyamán visszaküldjük.
            Köszönjük és várjuk jelentkezésedet! Kövess minket a facebookon (Iriszhaz) és értesülj időben a felhívásainkról.

Szeretettel ,

Makkai Péter
igazgató                                             


NYILATKOZAT

Alulírott ......................................................................................, az Íriszház-díj IV. pályázója, kijelentem, hogy a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány, Iriszház minden jogot megkap az Íriszház díj Outsider Art 2013-es pályázatra beküldött munkámról készített digitális reprodukció mindennemű felhasználásához.

Ugyanakkor elfogadom, hogy ha díjban részesülök, a nyertes munkám az Íriszház, a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány tulajdonába kerül.


Dátum.....................................................
Hely..........................................................


Aláirás:     ..................................................................................2013. október 7., hétfő

Íriszház-díj IV. - Outsider Art Pályázat 2013. - Concurs Outsider Art

Nemsokára kihírdetjük a 2013.-as év pályázatát. Addig is készüljetek!

In curand vom publica concursul Outsider Art - Premiul Casa Iris din anul 2013! Fiti pregatiti!