2013. február 14., csütörtök

FELHíVÁS INVITAŢIE EINLADUNG             OUTSIDER MUSIC FEST 
2013 MÁJUS 11


             Kedves barátaink!
             Tavaly az Írisz Ház harmadik születésnapján megszerveztük Erdélyben az első Outsider Muziek Fest-et, fogyatékkal élő zenészek és együtteseiknek fesztiválját. Nagy sikere volt és mindenki  jól szórakozott.
              Szeretnénk ezt rendszeressé és nemzetközivé tenni. Idén május 11-én kerül sor a második Outsider Muziek Fest-re Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban.
              Szeretettel várjuk fogyatékkal élő zenészek, énekesek, együttesek, kórusok jelentkezését  a fesztiválra, akik fedett pódiumon, megfelelő hangosítás kíséretében léphetnek színpadra, lelkes közönség előtt.
              Szállás, étkezés megoldható.
              Hatalmas bulit fogunk rendezni!
              Ha ismernek olyan embereket, csoportokat, akiket meghívhatunk a fesztiválra, kérjük adják át elérhetőségeinket! További információ érdekében vegyék fel  velünk a kapcsolatot!
              Köszönjük az együttműködést!
Liebe Freunde,

Voriges Jahr  haben wir im Siebenbürgen  auf dem dritten Geburtstag vom Iris Haus das erste Outsider Muziek Fest -  das Festival der Musiker mit Behinderung  - organisiert. Es hatte grossen Erfolg und ein jeder unterhaltete sich sehr gut.

Wir möchten damit  in der Zukunft ein regelmässiges und internationales Festival  gründen.  Dieses Jahr werden wir am 11-en Mai  in Sfantu Gheorghe im Iris Haus das zweite Outsider Muziek Fest veranstalten.

Wir erwarten mit Freude die Meldung auf das Festival  von Musikern, Sängern mit Behinderung, von  Gruppen, Choren , die auf einem bedeckten Podium, neben einer geeigneten Beschallung auf die Bühne treten können, vor einem begeisterten Publikum. Unterkunft und Essen können wir erledigen.

Wir werden eine grosse Party organisieren!

Wenn Sie solche Leute, Gruppen  kennen, die wir auf das Festival einladen können, bitte geben Sie unsere Erreichbarkeit über!  Für weitere Informationen nehmen Sie Kontakt mit uns!

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!            Dragi prieteni,

            Anul trecut la a treia aniversare a Casei Iris am organizat  primul Outsider Muziek Fest din Transilvania si poate din Romania, festivalul  muzicienilor cu dizabilităţi şi a trupelor lor. A avut mare succes şi toţi ne-am distrat foarte bine.
            Dorim ca aceasta să devină o traditie şi un festival  internaţional în viitor. Anul acesta vom organiza pe 11 mai a doua Outsider Muziek Fest la Sfântu Gheorghe în Casa Iris.
            Aşteptăm cu drag la festival  participarea  corurilor, cântăreţelor,  ansamblelor şi muzicienilor cu dizabilităţi, care se pot prezenta pe o scena profesională marelui public entuziast.                            Cazare şi masă putem să rezolvăm.
            O să fie  o mare  distracţie!                      
            Dacă cunoaşteţi oameni, ansamble care ar dori să participe, vă rugăm să le transmiteţi aceasta invitaţie.
             Vă aşteptăm cu drag şi vă mulţumim pentru colaborare!
CONTACT
Tel: 00 40 74 55 26 66 9
 Kedvezményes hívás / cu reducere   0900 1765


Péter Makkai                                                                                     Bram Voorn
Lelkipásztor / Pfarrer/ Preot                                          Fesztiváligazgató / Festivaldirektor/ Directorul Festivalului 
2013. február 10., vasárnap

Nieuwsbrief Januari 2013Net zoals de afgelopen jaren begon ook 2013 met ons inmiddels razend populaire Winterkamp. Voor alle 26 deelnemers was het weer een enorm feest. Lekker ravotten in de sneeuw, skiën, sleeën, zwemmen, zweten in de sauna en ’s avonds lekker dansen, zingen en swingen in onze minidisco. Al met al weer veel mooie herinneringen voor iedereen!
De gemeente Sfantu Gheorghe heeft ons en andere sociale organisaties gevraagd een aantal probleemgezinnen uit het opvangcentrum  „Sing-Sing” onder onze hoede te nemen. In januari hebben wij ons eerste gezin geholpen aan een onderkomen. Wij huren voor hen een huis en proberen hen zo veel mogelijk te begeleiden zodat zij hun leven weer op de rails krijgen. De 3 kinderen gaan naar een goede school en worden na schooltijd opgevangen in ons Rotaryhuis. En de vader is aan het werk in onze sociale werkplaats!
___________________________________________________________________

De afgelopen 2 jaar hebben wij deelgenomen aan een Leonardo project samen met 2 Duitste en een Poolse partner. In dit project werd gezocht naar een verzorgingswijze voor mensen met een niet-aangeboren beperking. Denk aan ziektes of verkeersongevallen waardoor mensen zonder beperkingen ineens met een beperking moeten leven. Voor hen is speciale hulp en verzorging nodig die wij gezamenlijk willen realiseren. Op initiatief van Diakonisches werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten is hier een vervolgproject voor opgestart en afgelopen maand hebben 2 van onze collega’s meegedaan aan de eerste workshop in Polen.
___________________________________________________________________________


De winnaar van de Outsider Art wedstrijd Íriszház Prijs 2012 mocht op uitnodiging van de Herenplaats Galerie Rotterdam, deelnemen aan de tentoonstelling face to face.  Mátyás Gudor is met 3 portretten vertegenwoordigd in deze expositie in Nederland. Ga allen kijken!

God zegene ons in al ons goede werk!

Newsletter January 2013Just like the previous years we started 2013 with our popular wintercamp. And as usual it was for all the 26 participants great fun. Romping in the snow, sledging, skiing, swimming, sweating in the sauna and in the evening dancing singing and swinging in our minidisco. A lot of great new memories for everybody.
The city counsel of Sfantu Gheorghe asked us and several other organizations to take care of a few troubled families from the social center „Sing-Sing” In January we started with the first family. We rent an apartment for them and try to assist them to get their lives back on track. The children go to a better school and after school they participate at our rotary-house. The father started to work at our carpentry. It’s a start but we still have a long way to go.
____________________________________________________________________

The past 2 years we’ve participated in a Leonardo lifelong learning program together with 2 German and a Polish partner. The goal from this project was to find out what special needs there are for people who became disabled caused due to an accident or illness. These new disabled people need different kind of support and healthcare, for example they need a different kind of psychological help than someone who was born with a disability. On the initiative of Diakonisches werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten we have started a follow up project now with 3 German partners and a new Polish partner and last month two of our colleagues took part in the first workshop held in Poland.
_____________________________________________________________________________
 

The winner of the Outsider Art Concours Íriszház Prize 2012 has been invited for a group exhibition by Herenplaats Gallery, Rotterdam. Mátyás Gudor participates with three portraits at the a face to face exhibition in the Netherlands.
Congratulations and we are very proud of him!

God bless us all in 2013!

Stiri - Ianuarie 2013
Anul 2013 l-am început cu tabăra de iarnă deja tradiţională, petrecută la  Şugaş Băi împreună cu 26 de tineri cu dizabilităţi şi 5 conducătoare de grup. Ne-am dat cu sania, ne-am scăldat şi am stat la saună în centrul de recreare, am participat la jocuri comunitare şi la activităţi libere. Cu toţii ne-am întors îmbogăţiţi cu multe impresii şi amintiri.
Din începutul lunii ianuarie am încheiat un parteneriat cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, în cadrul căruia am adoptat familia Bartók. Pe fotografia alăturată familia deja locuieşte în noul lor apartament chiriat. Tatăl a început anul în atelierul de tîmplărie a Fundaţiei, iar copiii au fost primiţi in grădiniţa de la Casa Rotary. Primăria a decis să închidă căminul social “Sing-sing” iar rezolvarea locuinţelor familiilor de la cămin va face în parteneriat cu organizaţiile sociale din oraş. Am aceptat aceasta sarcină cu multă bucurie.
_______________________________________________________________________

Între 21-24. ianuarie două colege au participat la un worshop în Polonia. Proiectul de transfer de inovare Leonardo da Vinci început în octombrie 2012 cu coordonarea organizaţiei Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten – Arbeit und Bildung este aşa zis continuarea proiectului de Mobilitate LdV, derulat în ultimii doi ani. Scopul proiectului actual este prin coordonarea sistemelor de formare profesională pentru adulţi din ţările partenere adaptarea, transferul şi diseminarea unui concept de formare modulară pentru personalul îngrijitor în serviciile de tip ambulatoriu şi rezidenţial a persoanelor tinere cu dizabilităţi. În parteneriat participăm cu trei organizaţii germane şi o organizaţie poloneză.
______________________________________________________________________________


Premiatul concuruslui Outsider Art 2012 a fost invitată la expoziţia de grup face to face la Galeria Herenplaats din Olanda. Gudor Mátyás participă cu trei portrete la această manifestare din Olanda. Îl felicităm din suflet şi sîntem foarte mîndri de el!


Dumnezeu să vă binecuvînteze în acest an nou!


Hírlevél - Január 2013Ismét jobb lábbal kezdtük az évet, az immár hagyománnyá vált téli táborozással. Idén Sugásfürdőre mentünk 26 fogyatékkal élő fiatal társunkkal és 5 csoportvezetővel. Volt fergeteges szánkózás, fürdőzés, szaunázás, közös játék és szabad foglalkozások. Ahogy az alábbi fotók is mutatják, dúskáltunk az élményekben!
Januártól a Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával partnerségben felvállaltuk a háromgyermekes Bartók család sorsát. Ez a kép már az új albérletükben készült. Az édesapa asztalos mű-helyünkben, a gyerekek pedig a RotaryHáz gyermekprogramjában kezdték az évet.  Az önkormányzat felszámolta a “Szing-szing” nevű szociális otthont és helyette olyan programot indított, amelyben az ott lakó családok lakásproblémáját szociális szervezetekkel partnerségben oldotta meg. Szeretettel és büszkén vállaltuk a feladatot!
________________________________________________________________________

 Íriszház munkatársai folytonosan továbbképzéseken vesznek részt. Január 21-24. között Lengyelországban munkaműhelyen vett részt alapítványunk két munkatársa. A németországi Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Munka és képzés ágazatának koordinálásával 2012. októberében indult Leonardo da Vinci Innovációtranszfer projekt az előző két évben lezajlott LdV Mobilitási projekt folytatása. Az aktuális projekt célja a partnerországok felnőttképzési rendszereinek összehangolásával olyan ápoló-személyzetet képező program és tananyag közös kidolgozása, amely a folyamatos ápolásra szoruló fiatalok speciális problémáit érinti. A partnerségben három német és egy lengyel szervezet mellett lapítványunk is részt vesz.
_____________________________________________________________________
 

Az Outsider Art Íriszház díj tavalyi nyertesét a hollandiai Herenplaats Galéria csoportos kiállításra hívta meg.  Gudor Mátyás három portréval szerepel Rotterdamban a face to face című kiállitáson.
Szivből gratulálunk neki a sikerhez és nagyon büszkék vagyunk Rá!

Isten áldása kisérje Önöket az új évben!